Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim:
Karin Ištoková – HORAN
Fakturačná adresa: Ulica gen. Goliána 6013/32, 91702 Trnava, SLOVENSKO
IČO: 46171193
DIČ: 1072612684

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, č. 250–30726
Web: www.horan.eu
Email: horan@horan.eu
Nie sme platcami DPH, všetky ceny sú teda konečné vrátane DPH.

Uzatváranie kúpnych zmlúv

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho: Karin Ištoková — HORAN.

Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.horan.eu a jeho odoslaním.

Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Objednávka zaniká: odmietnutím objednávky zo strany predávajúceho, alebo márnym uplynutím 10-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e‑mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.

Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e‑mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

Kúpna cena tovaru

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) predávajúcemu.

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet predávajúceho alebo odovzdaním Celkovej ceny dopravcovi.

Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje predávajúceho uvedené v správe doručenej na e‑mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet predávajúceho. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol.

Platba za tovar

 • Platba na dobierku: 1,90 EURlen pre objednávky do 55 EUR
  (Platba pri prebratí zásielky)
 • Platba prevodom na účet: bez poplatku
  (Slovenská sporiteľňa)
 • Platba cez platobnú bránu: bez poplatku
  (Platba platobnou kartou)

Čas dodania (dodacia lehota)

Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu dostupný tovar je 30 dní od potvrdenia objednávky. Zvyčajne je to však do 3-7 dní.

V prípade nedostupnosti konkrétneho tovaru alebo veľkosti bude o tom kupujúci informovaný.

Pri výbere spôsobu platby prevodom na účet, začína dodacia lehota plynúť od pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol.

Spôsob doručenia tovaru

Spôsob doručenia tovaru si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania v rámci SR sú:

 • Packeta – výdajné miesto (doručenie do 2 pracovných dní od odoslania tovaru)
 • Kuriérom na adresu – cez DPD alebo Packeta (doručenie do 2 pracovných dní od odoslania tovaru)
 • Slovenská pošta – balík na poštu (doručenie do 2 pracovných dní od odoslania tovaru)
 • Osobný odber tovaru v Trnave alebo Bratislave, prípadne inde podľa dohody (v prípade osobného odberu je vždy nutná telefonická alebo e‑mailová dohoda).

V prípade doručovania tovaru do zahraničia, bude poštovné dohodnuté individuálne.

Cena za doručenie a platbu v SR

 • Packeta (Zásielkovňa): 3,30 €
 • Slovenská pošta — balík na poštu alebo do BalíkoBOXu: 3,50 €
 • Kuriér – (Doručovateľa vyberáme podľa aktuálnej situácie): 4,50 €

V prípade že balík presiahne hmotnosť 10 kg, bude cena poštovného dohodnutá individuálne, o čom bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky.

Dodanie tovaru

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe.

Kupujúci by si mal zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať (napr. či balík nie je zjavne poškodený, premočený alebo otvorený).
Ak je balík alebo tovar v ňom uložený poškodený, kupujúci môže odmietnuť prevziať zásielku (t. j. kuriérovi povie, že ju z dôvodu poškodenia nepreberie). S dopravcom treba spísať zápis o škode na zásielke. Zároveň kupujúci o danej situácii bezodokladne informuje predávajúceho.
V prípade ak kupujúci prevezme poškodený balík, tento už nebude možné neskôr reklamovať.

Darčekové poukážky

 • Hodnota uvedená na poukaze bude odpočítaná z ceny nákupu iba v internetovom obchode www.horan.eu
 • Po použití kódu na úhradu sa poukaz stáva neplatným
 • Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov
 • Darčekový poukaz je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za hotovosť
 • Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len pri jednorázovom nákupe
 • Poukaz je platný 6 mesiacov po zakúpení, po uplynutí doby sa darčekový poukaz stáva neplatným, nie je povolené  žiadne predĺženie doby použiteľnosti od dátumu vydania
 • Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu
 • Elektronický darčekový poukaz je zaslaný na e-mailovú adresu vami zadaného príjemcu
 • Papierový darčekový poukaz je zaslaný vybraným prepravcom v nákupnom košíku na adresu vami zadaného príjemcu
 • Vaša povinnosť a zodpovednosť je uviesť správnu e-mailovú adresu/dodaciu adresu pre doručenie darčekových poukazov. Ak nie je možné na zadanú adresu doručiť, vyhradzujeme si právo pozastaviť doručenia darčekových poukazov. V prípade nesprávnych údajov nenesieme zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v dodávke
 • Na získanie podrobných informácií, ako postupovať pri uplatnení poukazu pri nákupe cez e-shop nás kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky
 • Predávajúci nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy, ktoré sú následne stratené,  odcudzené či poškodené. Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu

Záručná doba a reklamačný poriadok

Záručná doba 24 mesiacov sa vzťahuje na všetok nový tovar zakúpený na www.horan.eu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak, v prípade objednania cez internet dňom prevzatia zásielky.

V prípade nekompletnej zásielky alebo poškodeného tovaru je dôležité kontaktovať predávajúceho do 48 hodín od prebratia zásielky a to telefonicky alebo emailom. Neskoršie reklamácie nekompletnosti a mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

Typickou vlastnosťou ľanových látok sú občasné hrubšie nitky alebo uzlíky v osnove alebo útku, zvýrazňujúce väzbu a vytvárajúce rustikálny vzhľad ľanových látok – preto táto typická vlastnosť ľanu nie je dôvodom na reklamáciu.

Ak sa kupujúci rozhodne reklamovať zakúpený tovar, najprv je potrebné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky. Po dohode kupujúci zašle, alebo donesie  tovar osobne, aj kópiu daňového dokladu (faktúru), a to ako obyčajnú poistenú zásielku na náklady kupujúceho (nie na dobierku). Tovar nám môžete zaslať cez Slovenskú poštu, prípadne po dohode aj cez Packetu(Zásielkovňu).

Predávajúci po obdržaní tovaru bude kupujúceho bezodkladne informovať emailom alebo telefonicky a dohodnú sa na riešení. Reklamácie sú vybavené v čase, od 3 do maximálne 30 pracovných dní od prevzatia reklamácie. Rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie bude kupujúcemu bezodkladne zaslané emailom. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa (kupujúceho) na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením emailom na hore uvedenú adresu. Môžete použiť: Formulár – Odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete vyhlásenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám predávajúci vráti platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu. Vrátenie finančných prostriedkov je možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená t. z. aj na kartu, alebo prevodom na účet ktorý poskytnete predávajúcemu, pokiaľ ste nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu.

Zašlite predávajúcemu tovar aj kópiu daňového dokladu (faktúru) späť alebo ho prineste na adresu predávajúceho alebo odovzdajte (ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (kupujúci).
Tovar nám môžete zaslať cez Packetu(Zásielkovňu) na výdajné miesto (neposielajte tovar na adresu!) alebo cez Slovenskú poštu.
Neposielajte tovar na dobierku, takúto zásielku nemôžeme prevziať!
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:
— tovar je poškodený,
— tovar nie je kompletný,
— tovar bol vyrobený podľa individuálnej objednávky, upravený na mieru napr. predĺženie strihu podľa výšky postavy, zmena strihu alebo voľba iného typu látky a podobne,
— v prípade nákupu metráže (je strihaná na mieru),
— v prípade nákupu knihy s venovaním alebo podpisom.

Tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom obale – musí byť nenosený, nepoškodený a použiteľný na ďalší predaj. Zásielku starostlivo zabaľte, aby sa pri doprave nepoškodila. 
V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.


Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim: Karin Ištoková — HORAN, a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.horan.eu. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2023.